- din leverandør av underholdning

Bruk av bilder.

Ikke stjel våre bilder

Om dere leier aktiviteter fra oss og ønsker bildemateriell er dere velkommen til å ta kontakt, så skal vi sende nødvendig materiell.

Ikke stjel våre bilder merket over finner dere på bilder som Varieté har rettighetene til. Disse skal ikke gjengis uten skriftelig samtykke fra Varieté. Øvrige bilder skal heller ikke gjengis da disse er under andres rettighet. Disse bildene er gjengitt på våres nettsider etter avtale.

© - Varieté